W dniu 16 listopada 21 r. XVI GZ „Słoneczne Promyki” i harcerze z 33 KDH „Iskra”, tak bawili się podczas Święta Pieczonego Ziemniaka.