25 – 26 września 2021 roku 33 KDSH „Iskra” brała u dział w kolejnej już LXII edycji HRSWP – jednego z najstarszych rajdów w Polsce. Na trasie harcerze zmagali się różnymi zadaniami doskonaląc techniki harcerskie oraz poznawali sylwetki partyzantów działających na konecczyźnie w okresie II wojny światowej. Rajd zakończył wspólny apel uczestników pod Pomnikiem Harcerzy w Parku Miejskim w Końskich.