Wykaz podręczników do religii obowiązujących w roku szkolnym 2021/22:


Kl. I – 
BÓG NASZYM OJCEM

Kl. II – BÓG DAJE NAM SWOJEGO SYNA – JEZUSA + zeszyt ćwiczeń (nowy)

Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA + zeszyt ćwiczeń

Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM + zeszyt ćwiczeń

Kl. V – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA+ zeszyt ćwiczeń

Kl. VI –JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA+ zeszyt ćwiczeń (nowy)

Kl. VII – SPOTKANIE ZE SŁOWEM + zeszyt ćwiczeń

Kl. VIII – ABY NIE USTAĆ W DRODZE + zeszyt ćwiczeń