Nazwa konkursu nawiązuje do biblijnej opowieści o wieży Babel. Dawniej wszyscy ludzie mówili jednym językiem. Pewnego razu zdecydowali, że zbudują wieżę, która sięgałaby do nieba. Wtedy Bóg postanowił ukarać ich pychę. „Pomieszał ich języki, aby jeden nie mógł zrozumieć drugiego” i budowa nigdy nie została ukończona, a ludzie rozproszyli się po całej Ziemi i do dziś mówią różnymi językami. Dzięki temu mogła powstać nauka zwana lingwistyką, czyli językoznawstwem.

Udział w konkursie nie wymagał specjalistycznej wiedzy językoznawczej ani znajomości języków obcych. Wystarczyła umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia oraz formułowania i badania hipotez.

Finalistami konkursu zostali: Szymon Drab (VIb), Magdalena Dynus (VIb), Daria Janus (VIIa), Ewa Fryska (VIIb), Alicja Lachowska (VIIc) i Piotr Anioł (VIIIb);