W dniu 11 czerwca 2021 roku podczas uroczystej zbiórki 16 zuchów złożyło Obietnicę Zuchową, a 6 przystąpiło do jej odnowienia. Obietnicę odebrała Pani Dyrektor dh pwd Mirosława Smerdzyńska. Świadkami tej ważnej chwili dla Zuchów byli zaproszeni goście: harcerze z 33 KDSH oraz rodzice. Obietnicę poprzedziła gra terenowa „Moja Ojczyzna” przygotowana i przeprowadzona przez harcerzy. Zuchy w trakcie wykonywania zadań na punktach kontrolnych wykazywały się wiedzą o Polsce: symbolach narodowych, krainach geograficznych, największych miastach i rzekach. Efektem wykonania zadań było zdobycie sprawności zespołowej „Orła Białego”. Zanim złożyły Obietnicę na flagę państwową i Znak Zucha, by stać się prawowitymi członkami ZHP musiały wykazać się znajomością Prawa Zucha, poddani zostali próbie odwagi, pamięci, tajemnicy, zręczności i smaku. Było również ognisko oraz wspólne zabawy i pląsy z harcerzami. Zbiórkę zakończyła piosenka „To zuchy”, zawiązanie kręgu przyjaźni, uścisk dłoni, iskierka i okrzyk „ Czuj!”.