Moduł III „Mała chmurka w krainie słońca” – to zadanie rozpoczęliśmy od przeczytania opowiadania na temat podróży chmurki Tosi do krainy słońca.

Do zadania drugiego wprowadziły nas filmy edukacyjne „Butelka może spowodować pożar w lesie”, „Pożar w lesie lub na łące 998” oraz „Odnawialne źródła energii”. Następnie omówiliśmy z uczniami problem zaśmiecania lasu, segregacji śmieci, wykorzystywania energii słonecznej oraz sposobów zachowania się w przypadku wybuchu pożaru. Wiedzą, jak i gdzie zadzwonić po pomoc, dlaczego bez słońca nie ma życia, znają kolory pojemników do segregacji śmieci. Klasa I a i III a, b realizowały zadania ekologiczne dla swojej planety. Dzieci posprzątały swój skrawek Ziemi. W ramach tego zadania wykonaliśmy pracę plastyczną pt.: „Nie zaśmiecaj lasu” i „Stop wypalaniu łąk”. Podczas spacerów uczniowie zbierali śmieci, w ten sposób posprzątały swój skrawek Ziemi. Posegregowane odpadki wkładali do odpowiednich pojemników, rozmawialiśmy o ekosystemie łąki, o potrzebach roślin i zwierząt żyjących na łące.