Uczniowie klas I – VIII brali udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.: „Odżywiam się zdrowo”. Organizatorem Konkursu był TAJM Sp. Z o.o. z siedzibą w Łodzi. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o zdrowym odżywianiu, uświadomienie roli prawidłowego odżywiania, rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych i zdrowotnych, rozwijanie umiejętności plastycznych. 22 kwietnia opublikowano wyniki konkursu. W kategorii klas I – III nagrodę i dyplom za zajęcie I miejsce w głosowaniu publiczności otrzymała Maria Zielińska z klasy I B, a w kategorii klas IV – VIII I miejsce w głosowaniu publiczności zajęła Ewa Fryska z klasy VII B. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy.
Dziękujemy za wszystkie prace zgłoszone do konkursu i gratulujemy laureatom!