22 grudnia 2020

W ramach programu „Przygotujmy lepszy świat” uczniowie klas I – III prowadzą doświadczenia obrazujące zużycie wody przy produkcji jedzenia. Ich zadanie polegało na przygotowaniu stanowiska badawczego. Uczniowie do wytłaczanek po jajkach wsypali ziemię, podlali ją niewielką ilością wody i włożyli wybrane nasiona. Następnie prowadzą piętnastodniową obserwację i notują wyniki przez cały okres eksperymentu. Podczas zajęć mają pokazać różnicę w zużyciu wody pomiędzy uprawą roślin do jedzenia, a hodowlą zwierząt na jedzenie. Uczniowie mają odpowiedzieć na pytanie  – „Czy uprawy roślin do jedzenia dla ludzi zużywają mniej wody niż na pasze dla zwierząt?”. Każdy uczeń w karcie badacza wpisuje ilość wody zużytej do podlewania uprawy symbolizującej uprawy pasz dla zwierząt i uprawy roślin strączkowych dla ludzi. W karcie badacza wpisują wnioski na temat zużytej wody.  

W ramach tego zadania uczniowie planują, wykonują proste obserwacje, doświadczenia  i eksperymenty dotyczące zjawisk przyrodniczych, tworzą notatki z obserwacji, wyjaśniają istotę obserwowanych zjawisk według procesu przyczynowo – skutkowego i czasowego.