Od 23 września 2020 r. do 21 czerwca 2021 r. realizowana będzie Innowacja pedagogiczna „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki” oparta na międzynarodowym projekcie edukacyjnym wspierającym rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I – III.
Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasie I a, w klasie III a i III b. W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie danych klas. Koordynatorem innowacji jest p. Monika Lesiak.
Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto zadania projektu wzmacniają więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijają poczucie troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.
Projekt składać się będzie z trzech modułów:
I. Moduł – jesienny – od 23.09.2020 r. do 21.12.2020 r. – „Mała chmurka w krainie drzew”.
II. Moduł – zimowy – od 22.12.2020 r. do 20.03.2021r. – „Mała chmurka w krainie śniegu”.
III. Moduł – wiosenny – od 21.03.2021r. do 21.06.2021r. – „Mała chmurka w krainie słońca”.