Informujemy, że dn. 1 września 2020 r., ze względów bezpieczeństwa nie będzie uroczystego i wspólnego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

Harmonogram

  • Uczniowie klas 4,5,6,7,8 przychodzą na godzinę 8.45 na spotkanie z wychowawcami.
  • Uczniowie klas 2,3 przychodzą na godzinę 9.45 na spotkanie z wychowawcami.
  • Uczniowie klas 1 przychodzą na godz. 11.30 na spotkanie z wychowawcami.

Na teren szkoły bez rodziców/ opiekunów wchodzą uczniowie klas 2-8. Prosimy, aby rodzice oczekiwali na uczniów w wyznaczonej strefie dla rodzica oraz przed budynkiem szkoły. Wychowawcy poszczególnych klas przeprowadzą swoich uczniów do wskazanych sal.

Opiekunowie uczniów klas 1 po odczytaniu przez wychowawców listy uczniów mogą wejść z dzieckiem do klasy (jeden rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi). Przypominamy rodzicom/opiekunom o obowiązku zakrywania ust i nosa.