W tym roku szkolnym, ze względu na obowiązujące, szczególne środki bezpieczeństwa związane z pandemią, organizacja zakończenia roku była zupełnie inna. Zakończyliśmy ten rok nietypowo – bez tradycyjnej, uroczystej formuły. Uczestniczyli w niej uczniowie klas ósmych wraz z wychowawcami, dyrekcją szkoły i Panią Eweliną Ptak – przedstawicielem UMiG Radoszyce.
Dnia 26 czerwca 2020 r. ósmoklasiści zebrali się w sali gimnastycznej naszej szkoły na dwóch osobnych spotkaniach, aby odebrać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Skromne spotkania w gronie jednej klasy, w ustalonych godzinach i z zachowaniem reżimu sanitarnego dostarczyło wielu wzruszeń. Pani Dyrektor Anna Wąsik gratulowała uczniom osiągnięć, wręczyła dyplomy, wyróżnienia, nagrody książkowe i listy gratulacyjne dla rodziców. Pani Ewelina Ptak wręczyła nagrodę laureatowi XVI Wojewódzkiego Konkursu uczniów szkół podstawowych z języka angielskiego Michałowi Kanios.
Absolwenci szkoły podstawowej w lipcu pokwitują odbiór zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminów zewnętrznych i uzyskanych wynikach.

Absolwenci klasa VIII a – wychowawca Leszek Myśliwy

1. Antosik Dawid
2. Bem Maja
3. Cieślik Dorota
4. Dorosławska Wiktoria
5. Fabicki-Krakowiak Bartosz
6. Fatalska Emilia
7. Janus Bartłomiej
8. Kanios Michał
9. Kitliński Julian
10. Kołodziejski Patryk
11. Kuleta Natalia
12. Kwaśkiewicz Alan
13. Możdżeń Patryk
14. Pawłowski Piotr
15. Popielewska Katarzyna
16. Rybak Oliwia
17. Ryszawa Dawid
18. Sinkiewicz Dawid
19. Skrobisz Wiktoria
20.Świercz Wiktoria
21. Tarnawska Julia
22. Trojanowski Mateusz
23. Wydra Patrycja
24. Zawrzykraj Paweł

Absolwenci klasa VIII b – wychowawca Halina Pierścińska

1. Basiak Kacper
2. Cuper Anna
3. Cuper Kacper
4. Czerwiński Jakub
5. Drab Aleksander
6. Dulewicz Damian
7. Dymiński Adrian
8. Gorzelak Bartosz
9. Gorzelak Dawid
10. Janicka Julia
11. Jurkowska Martyna
12. Kamiński Mateusz
13. Lach Dominika
14. Lach Mikołaj
15. Misztal Norbert
16. Mularczyk Bartłomiej
17. Myszkowski Piotr
18. Pachocki Jakub
19. Pluta Dawid
20. Popiel Patryk
21. Popiel Wiktoria
22. Pruski Maciej
23. Sobczyk Mateusz
24. Strojewska Kamila
25. Świerzy Mikołaj
26. Wędzicka Karolina
27. Woźniak Bartłomiej
28. Zielińska Dominika

Drodzy Absolwenci! Życzymy Wam, aby kolejny etap Waszego życia był udany i szczęśliwy, a tegoroczne wakacje niech będą słoneczne, bogate w przygody i ciekawe spotkania.