W poniższych dokumentach znajdują się harmonogramy konsultacji od 1 do 7 czerwca. Warunkiem niezbędnym uczestnictwa ucznia w konsultacjach jest wypełnienie przez Rodziców Oświadczenia i dostarczenie go do szkoły przed rozpoczęciem zajęć. Ten dokument oraz Regulamin znajdują się na stronie szkoły. Zabrania się korzystania z innych sal w szkole niż wyznaczone. W przypadku konfliktu dnia, godziny konsultacji, proszę umawiać się z konkretnym nauczycielem drogą mailową.