Uczniowie z klas I – III w ramach Innowacji pedagogicznej zrealizowali zadanie 1 ,,Internet a bezpieczeństwo” z modułu V „Zamiast grać na komputerze lepiej pędzić na rowerze”. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo naszych uczniów w sieci, zorganizowaliśmy cykl zajęć na temat „Bezpieczeństwa w Internecie”. Na zajęciach edukacji informatycznej uczniowie zapoznali się z bezpieczeństwem, z zasadami i higieną pracy przy komputerze, poznali pojęcia: Internet, przeglądarka i wyszukiwarka internetowa. Nauczyli się otwierać strony internetowe o wskazanych adresach, poznali pojęcia danych osobowych oraz ich ochrony, wyszukiwać i wykorzystywać zdjęcia z przeglądarki internetowej, poruszać się po sieci i korzystać z przyjaznych i bezpiecznych stron, które zawierają wartościowe treści i wstawiać je do dokumentów. Swoje umiejętności wykorzystali podczas pisania projektów klasowych, wyszukiwania potrzebnych informacji na zajęcia czy robienie notatek. Temat zajęć „Czy wszystko w Internecie jest prawdą?” – dowiódł, że uczniowie mają świadomość, które informacje w sieci są prawdziwe i warte uwagi.