Mając na uwadze zapobieganie rozwojowi epidemii koronawirusa, prosimy, by rodzice uczniów uczęszczających na konsultacje dostarczyli do szkoły wypełnione oświadczenie, które można pobrać poniżej:

Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem działalności szkoły w czasie pandemii: