W ramach zdalnej realizacji Modułu V projektu, punkt 5″ Lubimy zabawy i eksperymenty”, uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach wykonali w domu doświadczenia i eksperymenty. Zrobili proste doświadczenia „Co się dzieje z papierem?”. Obserwowali jak papier nasiąka wodą. Sprawdzali, co się stanie jeśli papier włożymy do wysokiej szklanki, czy woda też będzie nasiąkała do góry i czy woda zejdzie z pojemnika umieszczonego u góry po papierze do dołu. Obejrzeli film  i wykonali eksperymenty z wodą w szklance i papierem: czy papier utrzymuje wodę i magiczne gwiazdki. Kolejne doświadczenie to obserwacja wzrostu i rozwoju fasoli. Uczniowie sprawdzali: Czy roślinie potrzebna jest woda, słońce i powietrze? Doświadczenia i eksperymenty rozbudzają dziecięcą ciekawość oraz zachęcają uczniów do nauki poprzez zabawę, rozwijają u uczniów umiejętności krytycznego myślenia i wyciągania wniosków.