24 kwietnia 2020

Zgodnie z zarządzeniem ministerialnym, zajęcia stacjonarne zawieszone są
do 24 maja 2020 r. W tym czasie kontynuowana będzie nauka zdalna.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020 r.