21 kwietnia 2020

W marcu 2020 roku szkolne Koło Czytelnicze przygotowało i przeprowadziło w mediach społecznościowych Kampanię Społeczną „#zostaję w domu #czytam książki”. Dla członków Koła uruchomione zostało Pogotowie Czytelnicze, dostarczające książki do domu. Dając dobry przykład naszym koleżankom i kolegom, przestrzegamy zasad kwarantanny i zostajemy w domu, czytając książki.