9 kwietnia 2020

Przypominamy, iż zgodnie z zarządzeniem ministerstwa, nauczanie stacjonarne pozostaje zawieszone do 26 kwietnia br. Po przerwie świątecznej, czyli od 15 kwietnia będzie w dalszym ciągu prowadzone nauczanie zdalne. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w późniejszym terminie.