W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kadra pedagogiczna pracuje zdalnie, tak aby zapewnić właściwą realizację programów nauczania. W poniższym linku znajduje się grafik dyżurów nauczycieli. Zapraszamy do kontaktu w razie pytań i potrzeby pomocy.