W dniach 3 i 4 marca w naszej szkole odbyły się warsztaty „Słodko, czyli kwaśno”.
„Świat Młodych Badaczy” to autorski projekt edukacyjny firmy Henkel, kierowany do klas 2, 3 i 4. Jego celem jest rozbudzanie w dzieciach zainteresowania światem nauki, co może mieć wpływ na ich wybory związane z dalszą edukacją i życiem zawodowym.
Projekt jest realizowany w formie 90- minutowych, interaktywnych i atrakcyjnych warsztatów, prowadzonych przez przeszkolonych edukatorów organizacji NAUKA JEST FAJNA!, partnera edukacyjnego programu. Dzieci biorące w nich udział wykonują nieskomplikowane eksperymenty badawcze – muszą między innymi podołać samodzielnemu odmierzaniu i mieszaniu potrzebnych składników. Mają też czas na omawianie wyników przeprowadzonych eksperymentów- są zachęcane przez prowadzących zajęcia do zadawania pytań, snucia hipotez i wyciągania wniosków. Innymi słowy, mogą poczuć się jak prawdziwi badacze w laboratorium.
Wszystkie materiały dydaktyczne wykorzystane podczas zajęć przygotowali specjaliści w zakresie edukacji i rozwoju wczesnoszkolnego.