ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W KONKURSIE „ NAJPIĘKNIEJSZY STROIK WIELKANOCNY”

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli przedmiotów artystycznych. Szkoły Podstawowej w Radoszycach.
 2. Konkurs odbywa się na szczeblu ogólnoszkolnym. Mogą w nim wziąć udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach.
 3. Głównym celem konkursu jest kultywowanie w naszej szkole tradycji wielkanocnych.
 4. Stroiki należy dostarczyć najpóźniej do dn. 8.04.2020 r. nauczycielom: p. Joannie Staciwie, p. Renacie Kitlińskiej, p. Bożenie Binkowskiej, p. Agnieszce Czarneckiej lub p. Rafałowi Cieślakowi.
 5. Dla najciekawiej wykonanych stroików wielkanocnych przyznane będą nagrody w trzech kategoriach :
  Klasy I – III
  Klasy IV –VI
  Klasy VII – VIII
  KRYTERIA OCENY:
  pomysłowość,
  wkład pracy,
  estetyka.
  Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.