W dniu 24.02.2020 r. odbyły się w świetlicy szkolnej warsztaty wykonywania świec z pszczelego wosku. Wzięły w nich udział klasy: IVa, Vb oraz VIa. Zajęcia prowadziła pani Agata Brzezińska – właścicielka Pracowni Artystyczno – Ludowej w Końskich.

Inicjatorem i organizatorem warsztatów była Rada Rodziców wraz z nauczycielami przedmiotów artystycznych (Joanna Staciwa, Renata Kitlińska, Rafał Cieślak).

Zadaniem uczestników warsztatów było samodzielne wykonanie świec z węzy pszczelej (czyli wosku pszczelego w postaci plastrów) oraz formowanie do nich z masy solnej świeczników w różnych kształtach. Masę solną pomagali przygotowywać rodzice i nauczyciele. Podczas zajęć uczniowie naszej szkoły nie tylko rozwijali swoje zdolności artystyczne i manualne, ale również dzięki nim poznali właściwości lecznicze naturalnego produktu pszczelego. Wszyscy spędzili czas w przyjemny i twórczy sposób, w ciepłej atmosferze, podczas kreatywnej pracy.