28 lutego 2020

21 lutego 2020 roku zuchy z XVI Gromady Zuchowej „Słoneczne Promyki” wśród zabaw i pląsów obchodziły Dzień Myśli Braterskiej, łącząc się w ten sposób z zuchowymi i harcerskimi przyjaciółmi na całym świecie w przeddzień rocznicy urodzin twórcy światowego skautingu – Baden Powella. Była to podwójnie uroczysta zbiórka. Gromada przyjęła w swoje szeregi nowych członków ZHP. Kandydaci po zaliczeniu prób tajemnicy, odwagi, pamięci i sprawności, złożyli Obietnicę Zuchową w obecności zaproszonego gościa, Pani wicedyrektor Mirosławy Smerdzyńskiej.