3.12. 2019 r. w świetlicy spotkali się uczestnicy szkolnego konkursu literackiego „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”, który został zorganizowany przez nauczycieli polonistów (p. G Koch), świetlicy (p. R. Kitlińska) i biblioteki szkolnej (p. T. Czarnecki).
Celem konkursu było, między innymi, popularyzowanie treści patriotycznych, zainteresowanie uczniów językiem poezji oraz środowiskiem lokalnym i wspieranie działań twórczych dzieci i młodzieży naszej szkoły.

W trakcie spotkania przedstawiono laureatów, a dyrektor. szkoły p. Anna Wąsik w towarzystwie wicedyrektor. p. M. Smerdzyńskiej i przedstawicielki Rady Rodziców p. Urszuli Relidzyńskiej wręczyła dyplomy, nagrody i drobne upominki.
Na zakończenie zwycięzcy w dwóch kategoriach wiekowych ( Tomasz Relidzyński – klasa Ib i Zuzanna Mogielska- klasa VIIa) zaprezentowali swoje utwory.
O oprawę muzyczną zadbał szkolny zespół pod opieką p. R. Kitlińskiej.
Wszystkim młodym twórcom serdecznie gratulujemy!
Poniżej prezentujemy listę laureatów, a w załączniku ich wiersze.

Lista uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie literackim „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”

Kategoria klas I-III

I miejsce – Tomasz Relidzyński klasa IB
II miejsce – Lena Szustak klasa IB
III miejsce – Anna Cuper klasa IIIB

Kategoria klas VII –VIII

I miejsce – Zuzanna Mogielska VIIA
II miejsce – Wiktoria Skrobisz VIIIA
III miejsce – Natalia Kuleta VIIIA

Wyróżnienia

Marcel Myszkowski klasa IIIB
Jakub Pękacz klasa IIIB
Antoni Pawłowski klasa IIIB