3 listopada 2019

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy-Szarego w
Radoszycach po raz kolejny wzięli udział w europejskim solidarnym
proteście przeciwko narkotykom i przemocy. XV edycja Kampanii Białych
Serc przebiegała pod hasłem „ZANIM TO SIĘ STANIE” i miała zwrócić uwagę na coraz poważniejszy problem samobójstw wśród młodych ludzi. Uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach dotyczących agresji i przemocy, na lekcjach wychowawczych uczyli się, jak radzić sobie ze złością, poznawali etapy rozwiązywania konfliktów oraz przygotowywali tematyczne plakaty. W młodszych klasach przeprowadzono pogadanki o tym, w jaki sposób można nieść pomoc innym,jak zapobiegać sygnałom przemocy, zazdrości, wykluczenia, bezradności i jak zachować się w takich sytuacjach. Uczniowie wcielali się w różne role, odgrywając sytuacje, jakie mogą wystąpić w środowisku szkolnym. Wykonali również gazetkę ścienną propagującą hasła XV Kampanii Białych Serc. Na czas trwania Kampanii szkoła tradycyjnie już została udekorowana białymi sercami.

W XV Kampanii Białych Serc wzięli udział:
VI a (wychowawca mgr Agnieszka Czarnecka)
VIII a (wychowawca mgr Leszek Myśliwy)
VIII b (wychowawca mgr Halina Pierścińska)
III a (wychowawca mgr Małgorzata Myśliwa)
VI c (wychowawca mgr Małgorzata Tkacz)

Koordynator KBS w Radoszycach: mgr Monika Pawłowska