27 października 2019

24 października 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Origami. Ta japońska sztuka składania papieru polega na tworzeniu figur z kwadratowego arkusza papieru poprzez zaginanie, bez użycia kleju i nożyczek. Jest jedną z form wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Ten rodzaj sztuki został tak popularny w Japonii, że jest obowiązkowym przedmiotem w szkole. Japończycy, uważają, że origami pomaga w nauce matematyki, geometrii, ćwiczy precyzję, sprawność manualną, koncentrację oraz wykonywanie zadań według ściśle określonej kolejności. Właśnie dlatego w czwartek nasi uczniowie na lekcjach matematyki oraz przerwach mieli okazję pod okiem swoich nauczycieli wykonywać zarówno proste papierowe figury takie jak koperta, łódka, itp. ale również orgiami modułowe. Polega ono na stworzeniu np. bryły geometrycznej (w naszym przypadku sześcianu) z wielu identycznych lub podobnych modułów, a każdy moduł jest składany z osobnego arkusza papieru. Uczniowie pracowali z wielkim zaangażowaniem a efektem były kolorowe, różnej wielkości modułowe sześciany. Aktywność, zaciekawienie, radość oraz duma z otrzymanego efektu mogą świadczyć o tym, iż założone cele zostały osiągnięte, a młodzież będzie sięgać po orgiami nie tylko w szkole.