18 października 2019

Dnia 16 października 2019 r. zorganizowaliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca, który obchodzony jest od 2013 r. z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. W ramach programu WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować” uczniowie klas I – III brali udział w „Biciu Rekordu w Pierwszej Pomocy w godzinach 12.00 do 12.30. W akcji wzięło udział 120 uczniów klas młodszych oraz członkowie szkolnego koła PCK. Każdy uczestnik biorący udział w wydarzeniu miał możliwość przećwiczenia swoich umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomach. Cykl RKO – 30 uciśnięć i 2 wdechy ratownicze, był nieprzerwanie prowadzony przez 30 minut. Celem inicjatywy była popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Jak przekonują organizatorzy akcji, podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może spowodować 2- lub 3-krotny wzrost przeżywalności. Niestety obecnie tylko w trakcie co piątego poza szpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja.