14 października 2019

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
pragniemy podziękować
nauczycielom, dyrekcji i wszystkim pracownikom szkoły
za trud wkładany w swą piękną i odpowiedzialną pracę.
Życzymy, aby aktywna i twórcza postawa
znajdowała uznanie w oczach uczniów
i ich rodziców oraz była źródłem
osobistej satysfakcji.