W dniach 27 – 29.09.2019 odbył się jubileuszowy LX Harcerski Rajd Szlakami Walk Partyzanckich organizowany przez Hufiec ZHP Końskie. Na cztery trasy wyruszyło ponad 200 harcerzy i zuchów z powiatu koneckiego, Jędrzejowa oraz Skarżyska – Kamiennej. Na trasie nie zabrakło również drużyn – 33 KDSH „Iskra” oraz XVI GZ „Słoneczne Promyki”, które licznie reprezentowały naszą szkołę. Podczas wędrówki, pokonując kolejne kilometry, uczestnicy wykonywali przeróżne zadania, które sprawdzały ich wiedzę harcerską i historyczną.

Zuchy rozpoczęły swoją rajdową przygodą od Magicznego wieczoru w Sielpi. W sobotę ćwiczyły sztukę teleportacji zdobywając sprawność „Obrońcy zagrożonych gatunków”. Wykonywały szereg zadań na kolejnych punktach kontrolnych, rywalizując z innymi gromadami. Zapoznawały się z zagrożonymi gatunkami zwierząt i formami ich ochrony w Polsce. Wzięły również udział w nocnej grze terenowej w siedzibie „Polskiego Kongresu Magicznego” w Szkole Podstawowej w Kazanowie. Trzydniowe zmagania nagrodzone zostały zdobyciem I miejsca na trasie zuchowej, wyróżnieniem za „najciekawszy pląs” oraz nagrodą dla całej gromady tj. wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Kielcach na wybrane przedstawienie teatralne. Gromada wzbogaciła się również w chustę animacyjną, którą wykorzysta na zbiórkach zuchowych. Ponadto każdy z zuchów obdarowany został drobnymi upominkami.
Uroczyste zakończenie rajdu odbyło się w niedzielę przy pomniku harcerza w koneckim parku.