16 czerwca 2019

3-5 czerwca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce edukacyjno 
– integracyjnej na Wybrzeże Gdańskie, zorganizowanej przez panią Joannę 
Zawrzykraj we współpracy z Biurem Podróży „Sabat” ze Starachowic. 
Uczestnikom wycieczki przez cały czas towarzyszył przewodnik, który opisywał walory przyrodniczo-krajobrazowe mijanych regionów, zapoznawał uczniów z burzliwą historią naszego kraju i oprowadzał ich po zabytkach Gdyni oraz Gdańska. W Gdyńskim Oceanarium oraz podczas zwiedzania legendarnego ORP „Błyskawica” rolę przewodnika przejął nasz nauczyciel, pan Leszek Myśliwy, który dzielił się z uczniami swą naukową wiedzą na temat fauny wodnej oraz wykazał się dużą znajomością zabytkowych okrętów. Trzeciego dnia wycieczki uczniowie pod opieką miejscowych przewodników zwiedzali imponujący zamek w Malborku, będący siedzibą wielkich mistrzów krzyżackich. Z zainteresowaniem oglądali liczne ekspozycje, a ich wzorowa postawa została doceniona przez pracowników, którzy wyrazili swoje uznanie dla wychowawców i rodziców.
Zakwaterowanie w położonej nad morzem miejscowości Stegna sprzyjało integracji. Wspólne plażowe zabawy uczniów klas 5, 6, 7 i 8 szkoły podstawowej oraz klasy 3 gimnazjum przebiegały pod hasłem „Jesteśmy różni, lecz łączy nas przyjaźń”. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali pamiątkowe zdjęcia.