Konkurs plastyczny pt. „Poznajemy i nazywamy uczucia. Wyrażamy je w różnych zachowaniach”
dla klas IV – VII.

Cele konkursu:

 1. Przybliżenie i zainteresowanie uczniów i młodzieży problematyką zdrowia psychicznego, dbania o jego prawidłowy rozwój, dostrzegania i unikania zagrożeń,
 2. Przybliżenie tematyki związanej z kryzysami psychicznymi,
 3. Poszukiwanie twórczych form wyrazu,
 4. Zrozumienie przez uczniów, że to oni sami w znacznym stopniu są odpowiedzialni za własne zdrowie,
 5. Uświadomienie  uczniom własnych uczuć oraz kształtowanie umiejętności ich wyrażania,
 6. Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie oraz w psychice,
 7. Prezentacja talentów plastycznych.

Założenia organizacyjne.

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej.
 3. Prace na konkurs należy dostarczyć do p. Anny Mechelewskiej, p. Mirosławy Smerdzyńskiej, p. Anny Myśliwej lub p. Moniki Lesiak.  


Prace konkursowe.

W konkursie oceniane będą prace, których tematyka zgodna jest z celami konkursu.
Praca może być wykonana w dowolnej technice (np. rysunek, grafika, szkic) z użyciem dowolnej ilości kolorów i znaków. Format pracy A3 lub A4.
Praca powinna być dziełem oryginalnym zawierającym tytuł.
Praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa.
Prace na konkurs należy dostarczyć do dnia 8 marca 2019 roku.  

Ocena zgłoszonych prac.

Oceny zgłoszonych na konkurs prac dokona Jury konkursu.
Z przebiegu prac Jury konkursu zostanie sporządzony protokół.
Jury konkursu dokona oceny prac i przyzna nagrody.

Przy ocenie prac weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność z tematyką konkursu,
 • oryginalność podejścia do tematu i pomysł,
 • czytelność komunikatu,
 • walory estetyczne,
 • walory kompozycyjne.

Organizatorzy:

p. Anna Mechelewska, p. Anna Myśliwa, p. Monika Lesiak, p. Mirosława Smerdzyńska