8 lutego 2019 r. uczniowie klas Vc i Vb Szkoły Podstawowej w Radoszycach uczestniczyli w warsztatach w Centrum Geoedukacji w Kielcach. Tematyka zajęć była następująca: „GEO-GIGA-GRA – GRA WIELKOFORMATOWA” oraz „WKOŁO JEST WESOŁO. UKŁAD SŁONECZNY”. Udział w zajęciach zawdzięczamy zespołowi uczniowskiemu tj.: Annie Komisarskiej, Jakubowi Relidzyńskiemu, Szymonowi Myszkowskiemu i Kacprowi Komisarskiemu. Ww uczniowie pod opieką nauczyciela geografii p. Kazimierza Relidzyńskiego wykonali makietę pt.” Życie w toni i błękicie dewońskiego morza”. Nagrodą dla uczniów był min. vocher na warsztaty.

Warsztaty w Geoparku stanowiły okazję do doskonalenia wiedzy i umiejętności z zakresu geografii, geologii i astronomii, to także ciekawa przygoda oraz sposób integracji społeczności uczniowskiej. Opiekę podczas wycieczki sprawowali nauczyciele p. Kazimierz Relidzyński oraz p. Małgorzata Tkacz.