6 marca 2019

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim filmem na temat egzaminu ósmoklasisty:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/