6 marca 2019

Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście –
Robert Baden – Powell

22 lutego 2019 świętowaliśmy 162 urodziny Roberta Baden-Powella, a co za tym idzie – kolejny Dzień Myśli Braterskiej. To ważny moment  w harcerskim roku, bo symbolicznie łączymy się ze skautami z całego świata wymieniając się braterskimi pozdrowieniami.  Harcerze  z 33 KDSH „Iskra” przygotowali z tej okazji okolicznościowy kominek, w którym udział wzięły również zuchy z XVI KGZ „Słoneczne Promyki” wraz z drużynową Anną Myśliwą. Na tym wyjątkowym spotkaniu obecni byli też inni goście – komendant Hufca ZHP Końskie phm Daniel Krogulec i pan wicedyrektor  Jan Staciwa. Czas zbiórki szybko biegł przy wspólnym śpiewie i pląsach, wykonywaniu kartek z życzeniami z okazji DMB oraz słoneczników przyjaźni, które ozdobiły ściany harcówki i będą nam przypominać 
o braterstwie.

Dla 33 KDSH „Iskra” był to dzień szczególny jeszcze z jednego powodu – komendant hufca wręczył drużynie Brązową Odznakę Chorągwianą „Jodła”. Drużyna  zdobyła ją za kształtowanie wśród harcerek i harcerzy postaw obywatelskich, poznanie swojego miejsca zamieszkania, jego historii, tradycji i zabytków, a także poznanie ciekawych osobowości „Małych Ojczyzn” oraz realizację działań społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej.