7 grudnia 2018

W dniu 29 11 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny„Przyroda w fotografii”, którego celem było ukazanie piękna jesiennej przyrody najbliższej okolicy .

Do konkursu zostało zakwalifikowanych 35 fotografii wykonanych przez uczniów klas I –VIII oraz III gimnazjum. Komisja konkursowa po trudnym wyborze wyłoniła laureatów, którzy w trakcie apelu zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Nadleśnictwo Ruda Maleniecka. Nagrody wręczali: Pani Beata Kiełbus, przedstawiciel Nadleśnictwa Ruda Maleniecka oraz Pani Dyrektor Anna Wąsik. Uczestnicy konkursu otrzymali również pamiątkowe upominki. Dodatkową nagrodą dla laureatów będzie ekspozycja ich prac w siedzibie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka w Radoszycach, natomiast prace pozostałych uczestników konkursu można oglądać i podziwiać na wystawie wytworów plastycznych uczniów w budynku naszej szkoły.