26 listopada 2018

Od września  roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej im. gen. Bryg. Antoniego Hedy – Szarego w  Radoszycach  uczestniczą w projekcie organizowanym przez  Związek Piłki Ręcznej  w  Polsce i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Zajęcia z piłki ręcznej odbywają się w  każdy czwartek i piątek . W trakcie zajęć uczniowie doskonalą umiejętności   techniczne  i taktyczne w grze w piłkę ręczną  oraz współpracę w zespole.

Podsumowaniem projektu będzie zorganizowany turniej  piłki ręcznej dla uczniów biorących udział w zajęciach, który  odbędzie się z końcem roku szkolnego 2018/2019.