Jedną z form uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole był konkurs plastyczny, który miał za zadanie rozbudzanie uczuć patriotycznych i kształtowanie  postaw obywatelskich oraz rozwijanie świadomości historycznej. Prace konkursowe stanowiły dekorację szkoły z okazji uroczystości związanych z 11 listopada. Wśród nich najlepsze okazały się portrety namalowane przez Bruna De Tursi, Gabrysię Piwowarczyk,  Marcela Myszkowskiego – kategoria wiekowa I-IV oraz Dominikę Zawrzykraj, Oliwię Kuletę, Michała Zawrzykraja w kategorii  wiekowej V -VIII, III Gim. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe.  Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w tak znamiennym konkursie, który trafia się raz na sto lat.