8 listopada 2018
„Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę się uczyć w szkole jak kochać Ojczyznę ,
jak dla niej pracować kiedy dorosnę.
Będę starał się być dobrym kolegą,
swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.”
23 października 2018 r. w obecności zaproszonych gości : Pani Eweliny Ptak, Zarządu Rady Rodziców, Pani Wicedyrektor Mirosławy Smerdzyńskiej oraz wychowawców  i licznie zgromadzonych rodziców, uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście pasowani przez Panią Dyrektor Annę Wąsik na uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach. Zanim to jednak nastąpiło, dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie oraz wykazały się wiedzą na temat swojej Ojczyzny. Na zakończenie tej podniosłej uroczystości pierwszoklasiści otrzymali  pamiątkowe upominki.