Stowarzyszenie Odpowiedzialni.pl w partnerstwie z Gminą Radoszyce realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Odpowiedzialny uczeń”. 

Celem głównym projektu jest wsparcie 464 uczniów sześciu szkół podstawowych (w Kapałowie, Wilczkowicach, Radoszycach, Kłucku, Górnikach i Grodzisku) w zakresie wsparcia kształcenia podstawowego i podniesienia atrakcyjności oferty szkół biorących udział w projekcie, poprzez wdrożenie programu rozwojowego ukierunkowanego na doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt edukacyjny oraz TIK, indywidualizację wsparcia ucznia, rozwój kompetencji kluczowych wśród 464 U (227 dz., 237 ch.) oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji 149 N (118 K, 31 M).

 Dofinansowanie projektu z UE: 1 059 800,45 zł.

Regulamin projektu

Regulamin rekrutacji

Szczegóły projektu