30 października 2018

W dniach 12 – 21 października Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach wzięła udział w XIV Kampanii Białych Serc – europejskim proteście przeciwko narkotykom i przemocy. Tegoroczna Kampania odbywała się pod hasłem „100 procent dla życia”. XIV edycję Kampanii Białych Serc honorowym patronatem objęli Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

W Szkole Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach w ramach XIV Kampanii Białych Serc zrealizowano następujące działania:

– dekorowanie szkoły białymi sercami
– prezentacja filmu profilaktycznego „Stop dopalaczom”
– na zajęciach języka angielskiego: prezentacja piosenki Lady Gagi
stworzonej do filmu dokumentalnego o przemocy, o procederze odurzania i wykorzystywania młodych kobiet i mężczyzn podczas imprez młodzieżowych
– przeprowadzenie dyskusji na temat powodów sięgania po środki uzależniające
– ćwiczenia z asertywności i odmawiania
– marsz protestacyjny pod hasłem „100 procent dla życia”
– akcja „Dopalaj się zdrowo!”
– lekcje wychowawcze poświęcone problematyce uzależnień i zdrowego trybu życia

W XIV Kampanii Białych Serc udział brali: pani Jolanta Bańburska z klasą III c, pani Małgorzata Stanik z klasą III a, pani Monika Pawłowska z klasą III d, pani Joanna Zawrzykraj z klasą VIII b, pani Grażyna Koch z klasą VIII a, pan Leszek Myśliwy z klasą VII a, pani Krystyna Tysiąc z klasą VI a, pani Agnieszka Czarnecka z klasą V a, pan Rafał Zieliński z klasą V b, pani Małgorzata Tkacz z klasą Vc, pani Monika Girzejowska z klasą IV c, pani Małgorzata Myśliwa z klasą IIa, pani Agnieszka Zawrzykraj, pani Barbara Ciechanowska, pani Lidia Wydra.

Koordynatorzy: Monika Pawłowska i Joanna Zawrzykraj