27 września 2018 roku uczniowie z klasy II a, II b, i III c uczestniczyli w zajęciach terenowych na terenie szkółki leśnej Nadleśnictwa Ruda Maleniecka. Poznawali gatunki drzew liściastych, iglastych, warstwową budowę lasu, zwierzęta je zamieszkujące i rodzaje szkółek leśnych występujących w nadleśnictwie. Z uwagą słuchali wiadomości  o ekosystemie leśnym przekazywanych przez nadleśniczego. Na zakończenie Nadleśnictwo Ruda Maleniecka zorganizowało ognisko dla naszych uczniów na terenie szkółki i obdarowało każdego uczestnika zajęć pamiątkową książką „Tajemnice drzew” i drobnymi upominkami  wykonanymi z naturalnych materiałów. Te ciekawe i inspirujące zajęcia w terenie były świetnym wprowadzeniem do realizowanego w szkole tematu „Las jesienią”.