W czwartek 18 października 33 KDSH „Iskra” uczestniczyła w nietypowej zbiórce, która odbyła
się w Leśnictwie Szkucin. Dzięki uprzejmości panów leśniczego i podleśniczego dowiedzieliśmy się
jak wygląda codzienna praca leśnika oraz jakie działania prowadzone są na rzecz ochrony środowiska.
Mieliśmy również okazję wykonać użyteczną pracę na rzecz lasu na terenie rezerwatu przyrody „Piekiełko Szkuckie”. Serdeczne podziękowania kierujemy do panów leśników za wspaniałą lekcję przyrody w terenie.