12 października 2018

11 października 2018 roku uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej i klas III Gimnazjum uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym, przygotowanym przez panów Wojciecha Habelę i Jacka Lecznara z Agencji Artystycznej „PRO-ART-KRAK”. Program, przygotowany specjalnie dla młodzieży szkolnej, stanowił uzupełnienie wiedzy i wiadomości z języka polskiego i dotyczył związków frazeologicznych. Uczniowie poznawali pochodzenie związków frazeologicznych oraz ich podział na wyrażenia, zwroty i frazy. Aktywnie uczestniczyli w żywej lekcji języka polskiego, prowadzonej przez profesjonalnych aktorów. Wzbogacali słownictwo i sprawdzali swoją wiedzę z zakresu frazeologii.

Spotkanie z aktorami zorganizowały nauczycielki języka polskiego (p. Ewa Nowak, p. Monika Pawłowska, p. Grażyna Koch, p. Halina Pierścińska) we współpracy z wychowawcami klas.