9 października 2018

3 października, podczas uroczystej gali w Centrum Kongresowym Targów Kielce kolejny raz przyznano Laury Michała Anioła – wyróżnienia dla placówek oświatowych, których kadra stale podnosi swoje kwalifikacje. Pani Dyrektor Anna Wąsik odebrała Laur Michała Anioła za aktywny udział nauczycieli w kursach i szkoleniach organizowanych przez ŚCDN oraz za szkolenia rady pedagogicznej. Nagrodę odebrał również pan burmistrz Michał Pękala.

Nasza Szkoła znalazła się ponadto w grupie 40 szkół z całego kraju nominowanych do nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła. Otrzymaliśmy nie tylko statuetkę i nagrody książkowe, ale również poczucie docenienia i satysfakcji z wykonywanej pracy.