20 czerwca zakończył się projekt „Umiem pływać”. Był to program powszechnej nauki pływania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakładał on systematyczny i powszechny udział dzieci w nauce pływania. Zajęcia odbywały się od kwietnia do czerwca i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Oprócz nabycia przez dzieci umiejętności pływania uczniowie przeszli szkolenie w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, zasad przebywania nad wodą, przypomnieli sobie również zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Program powstał przy wsparciu: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Lokalnych Jednostek Samorządu Terytorialnego. Pomocy w organizacji zajęć z nauki pływania udzielali: dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice, przedstawiciel Miasta i Gminy Radoszyce, pracownicy pływalni, pracownicy WSZS w Kielcach.