17 kwietnia 2018

W ramach projektu „Umiem pływać” uczniowie naszej szkoły rozpoczęli naukę pływania. Uczestniczy w nim 30 dzieci z klas trzecich. Cykl zajęć obejmuje 20 godzin nauki pływania.

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Organizatorem programu jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Program dofinansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zajęcia w ramach programu to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwości rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.