Jak cię widzą, tak cię piszą” to tytuł interaktywnego widowiska telewizyjnego, w którym w dniu 5 kwietnia wzięła udział młodzież naszej szkoły. Uczniowie pod kierownictwem p. Ewy Nowak i pod opieką p. Barbary Ciechanowskiej i Lidii Wydry udali się do kieleckiego Hotelu Kongresowego, gdzie odbył się talk show, którego punktem centralnym była nauka kreowania własnego wizerunku. Uczniowie dowiedzieli się jak ważne jest przekazywanie treści, wygląd, atrakcyjność przekazu i sposób autoprezentacji. Na starcie do dorosłego życia uświadomili sobie, jak istotna umiejętność dobrego „ sprzedania się”. Uczniowie zostali zaproszeni do próby zaprezentowania się, poznania trików na zdobycie międzynarodowej sławy, sposobu na zaistnienie w mass mediach.
W trakcie widowiska obecny był zapis telewizyjny, a podczas wspólnej zabawy uczniowie poznali tajniki realizacji obrazu, mogli zaobserwować, jak na planie filmowym pracuje ekipa filmowa, czyli operator kamery, realizator obrazu, dźwiękowiec i zawodowi aktorzy, którzy wystąpili w roli gospodarzy. 
Dużo zabawy, sporo dobrego humoru zapewniło atrakcyjną formę nauczania.