Okres przedświąteczny to czas robienia porządków nie tylko w naszych domach. Na wieść o akcji charytatywnej ogłoszonej na rzecz Hospicjum im. bł Kazimierza Sykulskiego w Rudzie Białaczowskiej pt. „Wielkie wiosenne porządki” ruszyliśmy ochoczo do pomocy. Z hospicjum współpracujemy już od wielu lat angażując się co roku w zbiórkę pieniędzy w dniu pierwszego listopada. Tym razem cała społeczność szkolna zaangażowała się w zbiórkę środków czystości oraz środków higienicznych, które 18 kwietnia zostały przekazane kierownictwu ośrodka. Szczególnie dużym zapałem wykazały się klasy 3c z wychowawczynią p. Lidią Wydrą, 2b z p. Joanną Staciwą, 2c z p. Jolantą Bańburską , 7b z p. Joanną Zawrzykraj, 34 KDH z opiekunkami p. Anną Mechelewską i Moniką Lesiak, które chętnie przynosiły potrzebne produkty. Wszystkim zaangażowanym należą się ogromne podziękowania za dobre serca i niesienie pomocy potrzebującym.
Dziękujemy!!!