4 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018. Na skutek wchodzącej w życie reformy oświaty, do naszej Szkoły zostały włączone klasy gimnazjalne. Obecnie jest to Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi im. gen. bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach. Pani dyrektor Anna Wąsik  podkreśliła rolę zaufania i życzliwej współpracy w całej społeczności szkolnej oraz życzyła wszystkim uczniom radości i satysfakcji z nauki.