11 maja 2017 roku w naszej szkole odbył się II etap Gminnego Konkursu „Czytam ze zrozumieniem” dla uczniów klas II  i III. Koordynatorkami turnieju były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Panie: Monika Lesiak, Anna Mechelewska, Elżbieta Szemberg i Anna Myśliwa. Celem konkursu było sprawdzenie umiejętności rozumienia czytanych tekstów, doskonalenie umiejętności korzystania z podanych informacji, rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród uczniów. W I etapie, który odbył się 27 kwietnia wzięło łącznie udział 267 uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych z Gminy Radoszyce. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 30 uczniów z każdej klasy drugiej i trzeciej. Byli to uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Kłucka, Kapałowa, Górnik,  Wilczkowic,  Grodziska i  gospodarz czyli nasza Szkoła. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem zmagali się z zadaniami konkursowymi, które nie były łatwe i wymagały dużych umiejętności rozumienia tekstu. Wiele prac było na tym samym poziomie, minimalne straty punktów decydowały o zwycięstwie, świadczy to o solidnym przygotowaniu uczniów do konkursu. Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac wyłoniła zwycięzców:
– w kategorii klas II
I miejsce Angelika Grabarz SP Kłucko
II miejsce Marcin Kowalewski SP Radoszyce
III miejsce Natalia Stokłosińska SP Radoszyce

– w kategorii klas III
I miejsce Amelia Wawrzos SP Grodzisko
II miejsce Amelia Kamińska SP Radoszyce
III miejsce Klaudia Zielińska SP Kapałów.

Zwycięzcy, jak również każdy z uczestników konkursu finałowego otrzymał nagrodę książkową i dyplom. Nagrody wręczone zostały przez Panią dyrektor Annę Wąsik i sekretarza Gminy Radoszyce pana Leopolda Garbacza. Dziękujemy za tak liczny udział w konkursie zarówno uczniom jak ich opiekunom.